دوازدهمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه دوازدهم خط امام

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد دوازدهمین جلسه هفتگی خط امام  با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه ایشان برگزار می‌کند.

استاد: غلامحسین دشتی

زمان: سه‌شنبه، 95/12/17  ساعت 18:30

مکان: یزد، میدان شهید بهشتی، نرسیده به امیرچخماق، کوچه  13، اولین کوچه سمت راست، عمارت صادقیه
موسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد

یازدهمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه یازدهم خط امام

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد یازدهمین جلسه هفتگی خط امام  با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه ایشان برگزار می‌کند.

استاد: غلامحسین دشتی

زمان: سه‌شنبه، 95/12/10  ساعت 18:30

مکان: یزد، میدان شهید بهشتی، نرسیده به امیرچخماق، کوچه  13، اولین کوچه سمت راست، عمارت صادقیه
موسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد

دهمین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی خط امام (ره) برگزار شد + تصاویر

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد پیرو تداوم طرح طلیعه رشد یزد اقدام به برگزاری جلسه دهم سلسله جلسات هفتگی خط امام (ره) نمود.

جلسه خط امام (ره) سه‌شنبه، 95/12/3 با سخنرانی استاد غلامحسین دشتی و با حضور علاقه‌مندان برگزار شد.

IMG 20170221 185927IMG 20170221 191837IMG 20170221 194227

دهمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه دهم خط امام

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد دهمین جلسه هفتگی خط امام  با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه ایشان برگزار می‌کند.

استاد: غلامحسین دشتی

زمان: سه‌شنبه، 95/12/3  ساعت 18:30

مکان: یزد، میدان شهید بهشتی به سمت امیرچقماق، کوچه شماره 13، تقاطع اول سمت راست، عمارت صادقیه

نهمین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی خط امام (ره) برگزار شد + تصاویر

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد پیرو تداوم طرح طلیعه رشد یزد اقدام به برگزاری جلسه نهم سلسله جلسات هفتگی خط امام (ره) نمود.

جلسه خط امام (ره) سه‌شنبه، 95/11/26 با سخنرانی استاد غلامحسین دشتی و با حضور علاقه‌مندان برگزار شد.

IMG 20170214 193608111IMG 20170214 195031IMG 20170214 193536

نهمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه نهم خط امام

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد نهمین جلسه هفتگی خط امام (ره) با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه امام (ره) برگزار می‌کند.

استاد: غلامحسین دشتی

زمان: سه‌شنبه، 95/11/26  ساعت 18:30

مکان: یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه پشت مسجد امیرچقماق(کوچه پارکینگ نمایشگاه مار)، اولین تقاطع سمت راست، انتهای کوچه خواجه خضر، عمارت صادقیه

هشتمین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی خط امام (ره) برگزار شد + تصاویر

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد پیرو تداوم طرح طلیعه رشد یزد اقدام به برگزاری جلسه هشتم سلسله جلسات هفتگی خط امام (ره) نمود.

جلسه خط امام (ره) سه‌شنبه، 95/11/19 با سخنرانی استاد غلامحسین دشتی و با حضور علاقه‌مندان برگزار شد.

IMG 20170207 200407جلسه 8 خط امامجلسه 8 خط امامIMG 20170207 200337جلسه8 خط امام

هشتمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه هشتم خط امام

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد هشتمین جلسه هفتگی خط امام (ره) با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه امام (ره) برگزار می‌کند.

استاد: غلامحسین دشتی

زمان: سه‌شنبه، 95/11/19  ساعت 18:30

مکان: یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه پشت مسجد امیرچقماق(کوچه پارکینگ نمایشگاه مار)، اولین تقاطع سمت راست، انتهای کوچه خواجه خضر، عمارت صادقیه

 

ششمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه ششم خط امام

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد ششمین جلسه هفتگی خط امام (ره) با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه امام (ره) برگزار می‌کند.

استاد: غلامحسین دشتی

زمان: سه‌شنبه، 95/11/5  ساعت18

مکان: یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه پشت مسجد امیرچقماق(کوچه پارکینگ نمایشگاه مار)، اولین تقاطع سمت راست، انتهای کوچه خواجه خضر، عمارت صادقیه

پنجمین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی خط امام (ره) برگزار شد + تصاویر

موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد پیرو تداوم طرح طلیعه رشد یزد اقدام به برگزاری جلسه پنجم سلسله جلسات هفتگی خط امام (ره) نمود.

جلسه خط امام (ره) سه‌شنبه، 95/10/28 با سخنرانی استاد غلامحسین دشتی و با حضور علاقه‌مندان برگزار شد.جلسه پنجم خط امامجلسه پنجم خط امام2جلسه پنجم خط امام3

پنجمین جلسه خط امام(ره) برگزار می شود

جلسه پنجم خط امام                                                              موسسه مردم‌نهاد اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد پنجمین جلسه هفتگی خط امام (ره) با موضوع بازخوانی منظومه فکری امام خمینی (ره) و محوریت وصیت‌نامه امام (ره) برگزار می‌کند.

زمان: سه‌شنبه، 95/10/28  ساعت18

استاد: غلامحسین دشتی

مکان: یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه پشت مسجد امیرچقماق(کوچه پارکینگ نمایشگاه مار)، اولین تقاطع سمت راست، انتهای کوچه خواجه خضر، عمارت صادقیه