برگزاری ساسله جلسات جنبش نرم افزاری هوای تازه

 

برگزاری 4 جلسه آموزشی ویژه برادران بصورت یک هفته درمیان از روز پنجشنبه 5تیرماه 93 شروع می گردد.جهت ثبت نام تا تاریخ3تیرماه، نام خود را به سامانه 10008045697022 ار سال نموده ویا با شماره09130713193تماس بگیرید


6804536674407227541.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید