فرم ثبت نام و ارسال اثر به جشنواره جشنواره دوسالانه فرهنگی آموزشی سلمان استان یزد

شرکت کننده گرامی، به منظور ارسال اثر و شرکت در جشنواره دوسالانه فرهنگی آموزشی سلمان نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید. پیش از تکمیل فرم حتماً نسبت به بررسی توضیحات و شرایط شرکت در جشنواره اقدام نمایید.
  • برای اطلاع رسانی ها و ارتباطات بعدی
  • مثل اردو، دوره، تولید محتوا، بازی و...
  • ذکر نام مجموعه محل برگذاری و شهرستان
  • مثل دانش آموزان، فعالان فرهنگی، والدین یا دختران یا...
  • انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar.
    فایل مربوط به طرح را بارگذاری کنید. حداکثر حجم مجاز: 2 مگابایت فرمت های مجاز: PDF , ZIP , RAR اگر حجم فایل شما بیشتر است، فایل را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنید و چکید و خلاصه آن را ارسال کنید.